Натисни ТУК ,за да се информираш за COVID-19 в сайта на Министерството на здравеапазването

История

Учебните занятия започват от 1893, от която година има и главна книга, по източници в училище. 
От справка в Националния музей на образованието се установява , че училището е открито през учебната 1867/68 година. Тогава училището е направено от керпич.Сградата се разрушава и училището се помещава в частни здания.


През 1921 година е построено ново училище , като първи учители в него са Стамен Иванов от гр.Кюстендил и Димо Брънзов. През 1922 се открива прогимназия с І клас, а през 1923 г и ІІ клас. Пълно основно училище има 1924 до 1936, от която година училището се премества в с. Мало Мърчево, днешно с.Мърчево, поради заселване около гарата и изместване на селото.Училището в с. Големо Мърчево се закрива през 1956. В с. Мало Мърчево до 1939 година училището се помещава в частни сгради. През същата година първоначалното училище и прогимназията ,се събират под един покрив в новопостроеното училище. Така се образува основното училище. Директор по същото време е Димитър Недков. Училището е базово- експериментално за обучение на шест годишни деца през 1970/71 година.


През 1972/73 година училището е определено за базово във връзка с внедряване на ново учебно съдържание във ІІ ,ІІІ и ІV клас.


През 1975/ 76 година успоредно с наблюдаване опита на началните учители по внедряване на новото учебно съдържание, от МНП училището е определено за експериментално по сугестологичната учебна система. Директор е Панайот Чомаков. Този експеримент се ръководи непосредствено от НИИ по сугестология към МНП.