от минали учебни години


  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ
  • Тема на обучението- Игровизация на учебния процес
  • Място на провеждане- гр. Сапарева баня
  • Период на провеждане- 18-19.07.2022 г.
  • Начален час 14:00 на 18.07.20022 г.
  • Наименование на обучителната институция- „Школо“
  • Брой на педагогически специалисти, заявили участие- 8